องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 146
สัปดาห์นี้1,854
เดือนนี้12,374
ปีนี้148,488
ทั้งหมด282,127

image ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
กำหนดวันประชุมประชาคมตำบล
รับลงทะเบียนทำหมันเเละฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขเเละเเมวฟรี
ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข้อบัญญัติ อบต.บางเเก้ว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ.2537 (ฉบับเเก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้วของดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลปีใหม่เเละทุกโอกาส
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านในวงเหนือ [17 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ ATK กับครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ในสังกัดทั้ง 2 เเห่งของอบต.บางแก้ว [15 มิถุนายน 2565]
ประเมิน" การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นน่าอยู่ " ศูนย์อนามัย เขต 11 กรมอนามัย [15 มิถุนายน 2565]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนตำบลบางแก้ว (อฉช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 [20 พฤษภาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวรับสมัครงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเเก้ว
โทร : 0935801081
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเเก้ว
โทร : 0935801081
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

image สถานที่ท่องเที่ยว
บอกลาตะวัน ณ จุดชมวิวเขาฝาชี [4 กุมภาพันธ์ 2565]
จุดชมวิวเขาฝาชี [5 ตุลาคม 2564]
จุดมวิวเขาฝาชี [26 เมษายน 2564]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ