องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ ATK กับครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ในสังกัดทั้ง 2 เเห่งของอบต.บางแก้ว
รายละเอียด : วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กองการศึกษา /กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ ATK กับครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ในสังกัดทั้ง 2 เเห่งของ อบต.บางแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจคัดกรองในช่วงเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
ผู้โพส : admin