ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก