ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณจุดบริการ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง