ชื่อเรื่อง : จ้างจัดสถานที่เกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและไฟส่องสว่าง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง