ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซักผ้าสีที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง