ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ประตูทางเข้าสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง