ชื่อเรื่อง : จ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 - 3562 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง