messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
find_in_page สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา “บางแก้วคัพ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บางแก้วคัพ ครั้งที่ 21” ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศอัตราภาษีป้าย ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำเเหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศการยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
สูจิบัตร งานเเข่งเรือยาวเรือพายอำเภอละอุ่น ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศรายชื่อเเละการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศ ผลคะแนนการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประกาศกำหนดวันเวลา เเละสถานที่สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว