messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวสุชาวดี เกื้อแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญนอม บัวทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมพงษ์ จิตสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายฉัตรชัย เรืองฉิม
คนงานประจำรถขยะ
นายจรูญ จิตนาธรรม
คนงานประจำรถขยะ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว