messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
account_box กองช่าง
นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่ายโยธาชำนาญงาน
นางสาวอรฤทัย บัวทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวัชรพล พิบูลย์ธัญญะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนพดล ภาสะเตมีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายจตุรงค์ แสงชัญ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายบุญส่ง มะลัยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายทรงวุฒิ บัวเนี่ยว
คนงานทั่วไป
นายฉลอง พรมทิพย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายประสพโชค สมสอน
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสมมาท มูสิกชาต
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายสุริโย ธรรมจารี
พนักงานผลิตน้ำประปา
-
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว