องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ตั้ง 149/2 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130 โทรศัพท์ 077-826843ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
camera_alt ภาพกิจกรรม
ซ่อมแซมถนน ซอยบ่าวพร ม.3 บ้านทุ่งตาพล [26 มกราคม 2565]
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ระนอง [24 มกราคม 2565]
ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดนัดวันอาทิตย์ โดยเน้นมาตรการการป้องกันโรคระบาด(COVID-19) [24 มกราคม 2565]
ร่วมกันทำกิจกรรมจิดอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องใน (วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) [17 มกราคม 2565]
จัดประชุมสภา อบต.บางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [17 มกราคม 2565]
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [14 มกราคม 2565]
พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดช่องลม หมู่ที่ 2 [14 มกราคม 2565]
ชี้แจงข้อมูล สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวน [12 มกราคม 2565]
เเก้ไขเหตุดินสไลด์ ไหลทับเส้นทางสัญจรเข้าออกในพื้นที่ ซอยตาเมฆ หมู่ที่ 3 [11 มกราคม 2565]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สำรวจ เก็บขยะ สิ่งปฏิกูลบริเวณริมทางหลวง [10 มกราคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเเก้ว
โทร : 0935801081
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเเก้ว
โทร : 0935801081
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร