messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [10 มิถุนายน 2567]
ประชุมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน [7 มิถุนายน 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[31 พฤษภาคม 2567]
ประชุมชี้แจงการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว[7 พฤษภาคม 2567]
โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด รักษาศีล 5 รักษาความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[1 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี[26 เมษายน 2567]
ประชุมเรื่องการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว[11 เมษายน 2567]
ประชุมเรื่องการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว[10 เมษายน 2567]
ประชุมเรื่องการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว[6 เมษายน 2567]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567[21 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 75 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว