messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในช่อง หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยห้วยนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 141
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและ เป็นผู้เสนราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 82
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 95
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ซอยบ้านตามิตร (ซอยบ้านยายชำนาญ ) หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 102
ประกาศยกเลิกการประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย)ขององค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 67
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพกู้ภัย)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างโรงคลุมขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นลานกีฬาของโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 115
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างโรงคลุมขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นลานกีฬาของโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 109
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 132
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเเก้วในประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 135
ราคากลางโครงการซ่อมเเซมสะพานลวดสลิง ซอยยายเพียร หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 141
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงในระบบประปาหมู่บ้าน ซ.ทับควายหมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 145
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงในระบบประปาหมู่บ้าน ซ.บางหลัด หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 140
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 279
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเสียด วงแหวน หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 305
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาฉัตร หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 291
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว