messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือปฏิบัติกรณีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 232
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 123
การร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 237
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 213
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 193
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 212
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของงอค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วกับหน่วยงานอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2560 | เปิดอ่าน : 218
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว