องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 95
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลเเละมูลฝอย พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 183
ข้อบังคับตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 168