messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค.7114 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ 12566 ( เดือนกรกฎาคม 2566 - ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานแขวน ซอยยายเพียร หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้าซอยบ้านตามิตร (ยายชำนาญ) หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเีบย 80-3567 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ 02/2565 (เดือน ม.ค.-มี.ค.66) และสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 02/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 39 รายการ - เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ 02/2565 (เดือน ม.ค.66-มี.ค.66 ) และช่วงปิดภาคเรียนที่ 02/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 01/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed ซื้อโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่มาก ตามบัญชีนวัตกรรม หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานแขวน ลวดสลิง ซอยยายเพียร หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงในระบบประปาหมู่บ้าน ซอยทับควาย หมูที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงในระบบประปาหมู่บ้านซอยบางหลัด หมูที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นลานกีฬาของโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5362 ระนอง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ 01/2565 (เดือน ก.ค.-ส.ค. ) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน พ.ค. 65- มิ.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวผนังกั้นตลิ่งขนาดใหญ่ข้างโรงเรียนทุ่งตาพล หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานแขวนลวดสลิง ซอยยายเพียร หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงในระบบประปาหมู่บ้าน ซอยทับควาย หมูที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างหอถังสูงในระบบประปาหมู่บ้านซอยบางหลัด หมูที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับช่วงปิดภาคเรียน 02/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างป้ายพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ จุดชมวิวเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed จ้างปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เขาฝาชี เป็นอาคารจำหน่ายสินค้าชุมชน อาหารและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสถานที่พักคอยผู้เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิท 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 319
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ ซอยหินกอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 318
1 - 32 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว